Update tijdelijke locaties huisvesting vluchtelingen en statushouders Heemstede

Gemeente Heemstede onderzoekt locaties waar statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne (tijdelijk) kunnen wonen. In november zijn nieuwe locaties aan het onderzoek toegevoegd. De eerste resultaten van dit onderzoek over de locaties zijn vandaag gepubliceerd op de gemeentelijke website. De gemeente gaat de komende periode verder met het onderzoek.

Op basis van dat onderzoek neemt het college van B&W op 7 februari 2023 een voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit gaat over op welke locaties we de tijdelijke woonunits plaatsen. Op 7 maart 2023 bespreekt de raadscommissie Samenleving het onderwerp. Inwoners hebben tijdens die commissievergadering de mogelijkheid om in te spreken.

Lees meer over de update tijdelijke huisvesting