Veiligheidsmonitor geeft gunstig beeld voor Heemstede

Hoe veilig is Heemstede?

In 2017 heeft I&O Research in opdracht van de gemeente een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren onder haar inwoners; de veiligheidsmonitor. De benaderde inwoners zijn willekeurig gekozen uit de Basisregistratie Personen.
Het onderzoek laat zien hoe de gemiddelde inwoner de leefbaarheid en veiligheid ervaart in Heemstede, maar ook in hun eigen wijk of straat. De resultaten zijn vergeleken met de eerdere resultaten van het veiligheidsonderzoek uit 2014 en met regionale en landelijke gemiddelden.
De onderzoeksthema’s in 2017 waren: leefbaarheid, overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap, politie en burger en preventie.

De conclusie is dat Heemstede op veel van deze 6 punten hoger scoort dan het gemiddelde beeld voor Nederland. Het onderzoek laat de volgende top 3 van buurtproblemen zien: te hard rijden in de straat/wijk, parkeerproblemen en hondenpoep. De resultaten van het onderzoek gebruikt de gemeente bij het nog op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Bekijk het volledige rapport 'Hoe veilig is Heemstede?, veiligheidsmonitor 2017' (pdf, 1,32 MB)

Naar overzicht