Vervolgstappen nieuwe Belvedère

Na regelmatig overleg tussen de schenker, de gemeente en de architecten zijn partijen het eens geworden over het definitieve ontwerp van de “Nieuwe Belvedère’. De wensen van de schenker zijn verwerkt in de materialisatie en het definitieve ontwerp. Ook de bestemmingsplanprocedure, die de herbouw van de uitkijktoren in wandelbos Groenendaal mogelijk maakt, is in gang gezet.

Wethouder Annelies van der Have: ‘We zijn blij dat we er uit gekomen zijn’. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht omdat de wederzijdse verwachtingen niet op één lijn lagen. Met aanpassingen in kleur- en materiaalgebruik  zijn we nu gekomen tot een ontwerp dat tegemoet komt aan de wensen van de schenker én voldoet aan de eisen van veiligheid, inpassing in de omgeving en beperkt onderhoud  en de kosten.

Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe Belvedère” is besproken op 9 december in de Commissie Ruimte en ligt nu 6 weken ter inzage. De verwachting is dat in juni 2022 het bestemmingsplan in werking treedt.

Binnenkort is een maquette van de nieuwe Belvedère te zien in de hal van het Raadhuis. Ook plaatst de gemeente een bord op de plek waar de uitkijktoren komt. Zo kunnen alle inwoners alvast zien hoe de Belvedère er straks uit komt te zien.

Lees meer op de projectpagina over de nieuwe Belvedere

Naar overzicht