Voor collecteren is altijd een vergunning nodig

iemand doet geld in een collectebus

Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen over huis-aan huiscollectes en donateurs- en ledenwerving zonder dat een vergunning kon worden getoond. In Heemstede gelden de volgende regels voor collecteren en venten:

Collecteren

Voor collecteren in Heemstede is altijd een vergunning nodig. Daarbij wordt het collecterooster van het CBF gevolgd. In Heemstede wordt slechts aan 1 collecterende instantie per week een collectevergunning verleend. Ook voor venten, waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels, is een vergunning nodig.

Donateurs werven voor een goed doel

Het werven van donateurs voor goede doelen is eigenlijk een vorm van collecteren. Daarom is ook hiervoor een collectevergunning vereist. Hierbij is ook het collecterooster van het CBF leidend. Vergunningen voor het werven van donateurs worden uitsluitend in de zogenaamde ‘vrije periodes’van het collecterooster verleend.

Geleur aan de deur?

Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om zijn legitimatiebewijs en de vergunning. Heeft de verkoper geen vergunning, dan kunt u dit melden bij de gemeente via 14 023 of bij de politie via 0900-8844.

Bekijk het collecterooster en informatie over het aanvragen van collecte/ventvergunningen

Naar overzicht