Voormalig postkantoor Binnenweg Heemstede blijft monument

Gemeente Heemstede blijft bij het besluit het voormalig postkantoor op Binnenweg 160 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Als monument heeft het gebouw (waar nu de woonwinkel Rivièra Maison in zit) een beschermde status om het voor de toekomst te behouden. Extra onderzoek bevestigt de regionale en zelfs nationale zeldzaamheidswaarde van het pand.  

De eigenaar van het gebouw heeft sloop- en nieuwbouwplannen voor nieuwe appartementen op de plek van het voormalige postkantoor. Daarom heeft hij bezwaar tegen de monumentenstatus gemaakt. Daarnaast heeft hij de rechter gevraagd om in afwachting van de besluit van de gemeente, de beschermende werking van monumentenstatus eraf te halen. De rechter stelde hem op 28 juli in het gelijk. De bezwaarschriftencommissie die het college hierover onafhankelijk adviseert oordeelt dat het college op 11 van 14 punten gelijk heeft. Wel zet de commissie vraagtekens bij de motivering van de zeldzaamheid.  

Zeldzaamheid

‘Voor de zorgvuldigheid hebben we na het advies van de bezwaarschriftencommissie aanvullend onafhankelijk advies gevraagd om de zeldzaamheid verder toe te lichten. De erfgoedexpert uit Zuid-Holland Stichting Dorp, Stad en Land bevestigt wat eerder ook is aangetoond en breidt dat advies zelfs uit’, zegt wethouder Eveline Stam. ‘Ze stellen dat het pand zeldzaam is, zeker voor Heemstede. En, het heeft zelfs zeldzaamheidswaarde op nationaal niveau.’ De wethouder begrijpt dat de gang van zaken voor verwarring of ontstemming heeft gezorgd. ‘Onafhankelijke deskundigen zijn steeds overtuigd geweest van de monumentale waarde en de zeldzaamheid van het gebouw’, licht ze toe. ‘Wat dit gebouw mede bijzonder maakt is dat het de ontwikkeling van het postbedrijf laat zien, aldus de experts. Het is daarmee zeldzaam, daarom blijven we als college bij ons besluit tot aanwijzing als monument.’

Bredere kijk

Het college erkent daarmee ook deze bredere kijk van experts op de zeldzaamheidswaarde. In de afgelopen jaren zijn veel postkantoren gesloten en verbouwd of gesloopt. Omdat er al meer gebouwen uit de wederopbouwperiode waren, gaf het college het gebouw in 2010 en 2018 niet de kwalificatie zeldzaam. Nu is ook gekeken naar de functie als postkantoor.

Oplossing

Met de monumentale status mag de eigenaar het gebouw niet zomaar slopen, verstoren of wijzigen. Appartementen bouwen in het pand kan nog steeds, volgens de wethouder. ‘Overleg over wat er wél kan als gemeentelijk monument draagt hopelijk bij aan een oplossing voor de eigenaar waar hij mee vooruit kan. We blijven met hem in gesprek om naar zijn ideeën te luisteren en staan open voor zijn plannen.’

Beschermde monumentenstatus

Het is voor de gemeente belangrijk dat het voormalig postkantoor beschermd wordt door de monumentale status. Zo kan het gebouw bijvoorbeeld niet gesloopt worden. Om dat zeker te stellen vragen we bij de rechtbank een voorlopige voorziening aan waarin dit wordt vastgelegd.   

Achtergrond

Drie erfgoedinstellingen vroegen in oktober 2021 de monumentenstatus aan. Na een positief advies van de erfgoedcommissie sprak het college van burgemeester en wethouders in januari 2022 het voornemen uit het vroegere postkantoor aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na ontvangst van de zienswijzen heeft het college alle belangen afgewogen en in mei 2022 besloten het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument.