Welkom voor 15 statushouders op de Sportparklaan

Op donderdag 28 juli heette wethouder Sam Meerhoff de eerste statushouders die hun intrek nemen in de noodwoningen op de Sportlaan, een warm welkom. Er zijn 15 units gereserveerd voor statushouders. Zij blijven hier maximaal 9 maanden wonen en krijgen begeleiding van o.a. Vluchtelingenwerk. Heemstede levert hiermee een bijdrage aan de versnelling van de opvang van alleenstaande statushouders die vaak lang moeten wachten in het Azc. 

Wethouder Sam Meerhoff: “ We zetten in op een warm welkom, goede integratie en inburgering voor deze nieuwe Heemstedenaren. Zij verdienen een goede basis om zich hier thuis te voelen en zich verder te kunnen ontwikkelen. Hoe eerder zij de taal machtig zijn en actief zijn, hoe beter.”

Vluchtelingenwerk en contactpersoon

Bij de ontvangst is ook Vluchtelingenwerk aanwezig. Zij gaan een spreekuur op de locatie houden waar de statushouders met al hun vragen terecht kunnen en waar zij geholpen worden met de eerste afspraken bij de huisarts en een tandarts. De statushouders krijgen een vast contactpersoon bij de gemeente die de regie voert op het inburgeringsproces. Zij starten binnen 3 weken met een introductieprogramma van 6 weken. Hierin krijgen zij allerlei informatie over gezondheid, werk, scholing. Ook maken zij opdrachten waardoor er goed in beeld gebracht wordt hoe zelfstandig en leerbaar de deelnemers zijn. Op basis hiervan wordt bepaald welk inburgeringstraject ze gaan volgen. Een programma gericht op werk of op onderwijs. Het inburgeringstraject voor onderwijs is een voltijds programma, in het traject naar werk wordt zo snel mogelijk de taal gecombineerd met participeren en werken. 

Taalcoach gevraagd

Alle statushouders krijgen een taalcoach om de taal te oefenen. Taalcoaches blijven nodig. Heemstedenaren die voor 2-4  uur per week willen helpen als taalcoach kunnen zich aanmelden via stichting taalcoaches Zuid-Kennemerland

Vrijwilligers gevraagd

Ook Stichting Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers die statushouders willen helpen met overige zaken zoals financiën, onderwijs/opvang voor kinderen, werk etc.  U kunt zich hiervoor aanmelden via vluchtelingenwerk.nl

Jongeren gevraagd voor integratie statushouders

Er is nog ruimte voor 7 jongeren om (tijdelijk) in een zelfstandige unit op de Sportparklaan te komen wonen. Hen wordt gevraagd om voor ca 4 uur in de week een rol willen spelen bij de integratie van de statushouders. Een taak is bijvoorbeeld om hen te introduceren bij een sportclub, de omgeving te leren kennen en samen activiteiten te ondernemen. Jongeren die interesse hebben kunnen zich voor meer informatie melden bij Ad Hoc Beheer via amsterdam@adhocbeheer.nl.