Deelnemers worden geloot

De inwoners die meedoen aan een burgerberaad worden geloot. Met een loting zorgen we ervoor dat het burgerberaad zoveel mogelijk een afspiegeling is van de Heemsteedse samenleving.

De loting verloopt in twee stappen. Eerst ontvangt een willekeurige groep inwoners in Heemstede een brief. Deze mensen kunnen laten weten of ze interesse hebben om mee te doen aan het burgerberaad. Dit doen zij door zich aan te melden via een speciale website. Op die website vragen we mensen om een aantal kenmerken in te vullen, bijvoorbeeld hun leeftijd. Deze gegevens gebruiken we voor de loting. Uit alle mensen die zich op de website hebben aangemeld loten we de definitieve groep van 100 mensen. Deze 100 mensen krijgen een brief dat ze deel mogen nemen aan het burgerberaad.