Uitgangspunten burgerberaad

Burgerberaad Heemstede

 • Het burgerberaad in Heemstede is nieuw, en het gaat vooralsnog om een experiment.
 • Het burgerberaad versterkt de lokale democratie
 • Het Heemsteeds burgerberaad bestaat uit een gelote representatieve groep van ongeveer 100 inwoners van Heemstede. Geholpen door experts bedenken ze oplossingen en geven adviezen over vraagstukken die alle inwoners van Heemstede aangaan. Een burgerberaad werkt zelfstandig en onafhankelijk.
 • Het eerste Heemsteeds burgerberaad gaat over afvalinzameling.
 • Een burgerberaad is √©√©nmalig. Bij een nieuw onderwerp wordt een nieuw burgerberaad gevormd op basis van een nieuwe loting.
 • Een burgerberaad concurreert niet met de gekozen gemeenteraad, maar vormt een aanvulling op het bestaande democratisch proces.

Afvalinzameling

In een circulaire economie is afval een grondstof. Momenteel produceren we in Heemstede te veel restafval dat geen grondstof wordt. Het doel is om te komen tot een afvalverwerking waarbinnen de stroom restafval zo klein mogelijk is en de kwalitatief hoogwaardige grondstofstromen zo groot mogelijk zijn. Welk afvalinzamelsysteem we hiervoor kiezen heeft impact op ieder huishouden en ook gevolgen voor buurten en wijken.

De hoofdvraag voor het burgerberaad is:

 • Welk(e) afvalinzamelsysteem(systemen) moet Heemstede invoeren om de afgesproken doelen zowel op korte als op wat langere termijn te realiseren?

Met daarbij aanvullend de vraag:

 • Op welke wijze kan de noodzakelijke gedragsverandering het beste worden gestimuleerd en welke maatregelen helpen de nieuwe manier van afval inzamelen tot een succes te maken?

Algemeen

 • Met het unanieme raadsbesluit van 8 juni 2023 heeft de gemeenteraad uitgesproken de adviezen van het burgerberaad in principe te omarmen
 • Daarmee is hetgeen waar het burgerberaad mee komt bepalend voor de keuze die de gemeenteraad uiteindelijk maakt.
 • Mocht de gemeenteraad anders willen besluiten dan het advies van het burgerberaad, dan zal dat met argumenten moeten worden onderbouwd.
 • Omdat een burgerberaad voor Heemstede nieuw is, vindt aan het eind een evaluatie plaats op basis waarvan besloten wordt of dit experiment een vervolg krijgt.