Coronavirus

De gemeente doet er alles aan om de inwoners en ondernemers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over wat de gemeente doet én wat u zelf als inwoner en ondernemer kunt doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat het coronavirus minder ziekmakend is heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen te versoepelen. Echter gelden er wel een aantal adviezen.

Meer informatie

Steun na corona voor ondernemers en zzp’ers

Gemeente Heemstede biedt, vanwege de coronacrisis, ondernemers en zelfstandigen die wonen in Heemstede hulp en ondersteuning. Zoals financiële hulp en uitstel van betaling aan de gemeente. Ook zijn er landelijke regelingen waar u als ondernemer gebruik van kunt maken.

Bijstand voor zelfstandigen

Bent u ondernemer en heeft u financiële ondersteuning nodig. Vraag dan Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aan. Bbz vult uw inkomen aan tot de bijstandsnorm. De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Zie voor aanvragen Bijstand voor zelfstandigen: financiële corona-ondersteuning na Tozo (via iasz.nl).

Meer financiële hulp en steun

Actuele financiële hulp- en steunmogelijkheden zijn:

Gemeentelijke belastingen

Ondernemers en zzp’ers kunnen de gemeentebelastingen later betalen. U kunt:

  • uw belastingen in termijnen betalen
  • uitstel van betaling aanvragen

Neem contact op met GBKZ 

Precariobelasting

De gemeente heeft het tarief voor precariobelasting voor terrassen en uitstallingen naar 0% bijgesteld tot 1 oktober 2022.

Hulp bij schulden of geldzorgen

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen of schulden hebt. Zie hulp bij schulden.

Acute financiële problemen

Neem contact op de gemeente via  14 023. Misschien kunt u een voorschot ontvangen. De gemeente beoordeelt uw financiële situatie dan op een later moment inhoudelijk. 

Faillissement voorkomen

Met de nieuwe wet WHOA kunt u zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Zo voorkomt u een faillissement. De WHOA is er voor:

  • Bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben
  • Bedrijven met onvoldoende overlevingskansen, die zonder faillissement willen stoppen
  • MKB-ers

Zie voor meer informatie en voorwaarden WHOA.

Heeft corona geleid tot het faillissement van uw onderneming, dan is het voor u een periode waarin u alle hulp kunt gebruiken. Bekijk de informatie over faillissement op de website van de Kamer van Koophandel.

Hulp bij begeleiding naar nieuw werk

Passende begeleiding naar nieuw werk, voor zelfstandig ondernemers die in hun werk of inkomen geraakt zijn door de coronacrisis. ZKIJ Werkt Door ondersteunt zelfstandige ondernemers bij het vinden of behouden van werk en inkomen. Zie ZKIJ Werkt Door.

Overzicht financiële regelingen Rijksoverheid

Zie Coronavirus: financiële regelingen.

Tijdelijke terrasuitbreiding horeca

Terrasuitbreiding voor de gevel van de naastgelegen panden mag tot 1 oktober 2022 onder voorwaarde dat:

  • de betrokken eigenaren hier schriftelijk toestemming voor verlenen aan de ondernemer
  • voldoende ruimte aanwezig blijft voor deze ondernemers om eventueel noodzakelijke coronamaatregelen voor hun pand (bijvoorbeeld een opstelmogelijkheid voor de winkel) te kunnen organiseren
  • voldoende ruimte aanwezig blijft voor omwonenden om hun pand te kunnen betreden en verlaten

Kijk voor de volledige voorwaarden naar de notitie uitgangspunten gebruik openbare ruimte winkelgebieden en horeca Heemstede.

Met uw vragen of zorgen kunt u natuurlijk bij de gemeente terecht via 14 023. Maar er zijn nog meer organisaties die u kunnen helpen:

Hulplijn voor ondernemers uit midden- en kleinbedrijf

Ondernemers die kampen met fysieke en mentale klachten als gevolg van de coronacrisis kunnen hun hart luchten bij de telefonische hulplijn via 088 9990000. De hulplijn is niet bedoeld voor juridische of praktische ondersteuning.

Coronaloket Kamer van Koophandel

1 loket met regelingencheck, veelgestelde vragen en ondernemersinitiatieven. Zie Coronaloket Kamer van Koophandel

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Doet uw onderneming internationaal zaken, zie de RVO voor de belangrijkste ontwikkelingen. 

Ondernemer in retail

Bent u ondernemer in retail non-food? En wilt u weten wat corona betekent voor uw winkel en personeel, zie Inretail.

Horecaonderneming

Heeft u een horecaonderneming, dan kan Koninklijke Horeca Nederland u misschien verder helpen.

Voor werkgevers en werknemers

Voor relevante informatie van het UWV zoals veelgestelde vragen van werkgevers en zzp’ers.