Paspoort

Samenvatting

Voor een paspoort moet u twee keer zelf naar de publiekshal van de gemeente komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen. Voor de aanvraag kunt u direct online een afspraak maken. U kunt in de ochtend en op donderdagavond ook zonder afspraak langskomen voor de aanvraag. U kunt uw paspoort ongeveer 5 werkdagen na de aanvraag zonder afspraak ophalen. Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig.


Aanpak

 • U moet een nieuw paspoort persoonlijk bij het gemeentehuis aanvragen.
 • U moet 2 vingerafdrukken geven, die in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar
 • Kinderen/jongeren tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft).
 • Zodra u het ondertekende aanvraagformulier en de nodige bescheiden heeft overgelegd en de leges heeft betaald, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.
 • Een paspoort blijft 10 jaar geldig voor meerderjarigen (vanaf 18 jaar) en 5 jaar voor minderjarigen (tot 18 jaar). Daarna bent u verplicht het verlopen paspoort in te leveren bij de gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.
 • Paspoorten worden op een centrale plaats in Nederland van persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe paspoort daarom niet meteen mee. Na ongeveer een week kunt u het bij uw gemeente ophalen.
 • U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
 • Vraagt u een paspoort aan omdat een eerder afgegeven reisdocument wordt vermist of is gestolen, dan duurt uw aanvraag langer. Dit komt vanwege een onderzoek dat moet plaatsvinden. Ook moet u bij vermissing van een oud reisdocument rekenen op extra leges.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen afhalen. Is de aanvraag voor uw kind(eren), dan moeten zij ook aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van het paspoort.
 • Denk erom: u heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het paspoort op te halen.

Een paspoort blijft eigendom van de Staat.

Wat te doen bij vermissing of diefstal van paspoort?

Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) verloren of gestolen is, kunt u dit voortaan melden bij uw eigen gemeente. U kunt daarvoor een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. U hoeft dus niet meer naar de politie te gaan.De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Noodpaspoort

Als u uw paspoort bent kwijtgeraakt en u moet wel onmiddellijk op reis dan kunt u een noodpaspoort aanvragen op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee voor nadere informatie. Houd er rekening mee dat u met een noodpaspoort o.a. niet naar de Verenigde Staten kunt reizen zonder visum!


Voorwaarden

Iedere Nederlander (Nederlands staatsburger) heeft recht op een paspoort. Het paspoort is 10 jaar geldig voor personen boven de 18 jaar en 5 jaar voor kinderen en jongeren. Het paspoort geldt wereldwijd als identiteitsbewijs in alle landen. De prijs van het paspoort met verdubbelde geldigheidstermijn is wel landelijk hoger dan voorheen.

Kinderen

 • Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben.
 • Kinderen tot en met 15 jaar kunt u niet meer laten bijschrijven in uw eigen paspoort.
 • De identificatieplicht geldt vanaf 14 jaar. In het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. In de zorg (ziekenhuizen e.d.) geldt geen leeftijdsgrens: iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook jongeren onder de 14 of 12 jaar.
 • Vraagt u een paspoort of ID-kaart aan voor uw kind en heeft u beide ouderlijk gezag? Dan moet u hier beide toestemming voor geven. Vul hiervoor dit

  toestemmingsformulier

  in.
 • Reist u met een kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Dit

  toestemmingsformulier

  kunt u gebruiken om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen.

Reisdocumenten voor niet-Nederlanders

 • Iedereen die als vluchteling tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vluchtelingen. Dit document is maximaal 5 jaar geldig (afhankelijk van de verblijfstatus).
 • Een erkende vluchteling, die niet als zodanig tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, kan een reisdocument voor vluchtelingen krijgen.
 • Iedere vreemdeling die als staatloze tot (1 van de landen van) het Koninkrijk is toegelaten, heeft recht op een reisdocument voor vreemdelingen. Dit document is ten minste 3 maanden in alle landen geldig.
 • Voor alle anderen in (1 van de landen van) het Koninkrijk rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die geen reisdocument elders kunnen krijgen, is het mogelijk een reisdocument aan te vragen.
 • Vreemdelingen die kunnen aantonen dat van hen redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij van een ander land een reisdocument aanvragen, hebben recht op een reisdocument uit Nederland.

Pasfoto

Voor het aanvragen van een paspoort moet u een goede pasfoto meenemen. Houd rekening met de eisen die aan de pasfoto worden gesteld. Zie hiervoor op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.


Meenemen

 1. Een goedgelijkende, recente kleurenpasfoto. Het paspoort is voorzien van een chip waarin onder andere de foto wordt opgeslagen. Aan deze foto worden strenge eisen gesteld. U kunt een goede foto laten maken bij de vakfotograaf (of in de fotocabine in de publiekshal van het gemeentehuis).
 2. Alle in uw bezit zijnde reisdocumenten (ook buitenlandse!). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terug krijgen.
 3. Voor kinderen onder de 18 jaar: Beide ouders (of de voogd) moeten schriftelijk toestemming geven door het invullen van een toestemmingsformulier. Dit formulier kunt u ter plekke aan de balie invullen, of u kunt het formulier downloaden en thuis invullen. Voor de link zie kopje voorwaarden. U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van de originele paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd. Kinderen moeten zelf komen bij het aanvragen en ophalen van hun identiteitsbewijs.
 4. Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) verloren of gestolen is, kunt u dit voortaan melden bij uw eigen gemeente. U kunt daarvoor een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. U hoeft dus niet meer naar de politie te gaan.De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.


Bij het ontbreken van een ander identiteitsbewijs stelt de gemeente een nader onderzoek in om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan de aanvraagtermijn langer dan gewoonlijk duren.

Spoedprocedures zijn alleen mogelijk wanneer wij de aanvraag voor 12.00 uur binnen hebben. Het paspoort ligt dan de volgende dag vanaf 10.00 uur voor u klaar.


S

Kosten

Paspoort 5 jaar geldig kost € 51,46

Paspoort 10 jaar geldig kost € 64,76

spoedprocedure kost per reisdocument extra € 47,55

Een zakenpaspoort kost € 64,76

Meer...

Landelijke wetten

Lettergrootte