Rijbewijs

Samenvatting

Wilt u uw rijbewijs vernieuwen of vervangen? Dan kunt u bij de gemeente terecht.

Bent u geslaagd voor uw rijexamen? Dan voert het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) in het register uw gegevens in, zodat uw gemeente deze digitaal kan inzien. U kunt dan de volgende werkdag bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvragen.

 • Openingstijden publieksbalie gemeente Heemstede
 • Maak een afspraak om langs te komen bij de publieksbalie. U wordt direct geholpen op het afgesproken tijdstip en u hoeft dus niet te wachten.
 • U kunt uw rijbewijs ongeveer 5 werkdagen na de aanvraag zonder afspraak ophalen.


Aanpak

Uw eerste rijbewijs

 1. U koopt voor uw examen eerst een formulier dat 'Eigen Verklaring' heet bij de gemeente of CBR (hiermee verklaart u dat u geestelijk en lichamelijk in staat bent een voertuig te besturen).
 2. U vult dit formulier in en stuurt het op naar het CBR.
 3. Voorts volgt u de onderstaande stappen.

Verlengen van een bestaand rijbewijs of uitbreiding van rijbewijs

 1. U vraagt uw nieuwe rijbewijs aan bij de gemeente. Let op! U moet dit persoonlijk doen en u moet zich kunnen legitimeren. U betaalt dan tevens kosten voor het rijbewijs.
 2. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend moet u rekenen op een wachttijd van 5 werkdagen voordat u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Als u hierop niet kunt wachten, kunt u via een spoedprocedure het rijbewijs in principe de volgende dag in ontvangst nemen. Houdt in dat geval wel rekening met de extra kosten!
 3. U moet uw rijbewijs persoonlijk komen afhalen. U kunt niet een ander hiervoor machtigen.
 4. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wisselt onder bepaalde voorwaarden een buitenlands rijbewijs om (zie informatie bij het kopje ´achtergrond´).
 5. Woont u echter in een EU/EER land of in Zwitserland, dan moet u uw geldige Nederlandse rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u staat ingeschreven.
 6. Het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister van de RDW houdt de gegevens vermeld op het rijbewijs automatisch bij.
 7. Denk erom: u heeft maximaal 3 maanden na uw aanvraag de tijd om het rijbewijs op te halen.

Voorwaarden

Om in Nederland met een motorvoertuig op de openbare weg te rijden, heeft u een rijbewijs nodig. Rijbewijzen bestaan in de volgende categorieën

 • A. Motoren en brommers
 • B. Auto's en busjes, busjes niet zwaarder dan 3500 kg of voor maximaal 8 personen (exclusief bestuurder).
 • C. Vrachtauto's vanaf 3500 kg.
 • D. Bussen, motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen.
 • E. Alle aanhangers achter een voertuig uit de categorieën B,C en D.
 • Het T- rijbewijs voor landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

Overige criteria

 • Na uw 75e verjaardag is een medische keuring om de 5 jaar verplicht. Houd er rekening mee dat het 4 maanden kan duren voordat het CBR een verklaring van geschiktheid kan afgeven, dus laat u zich op tijd keuren! Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.
 • Jongeren onder de 18 jaar die voor hun rij-examen zijn geslaagd moeten bij de RDW een begeleiderspas hebben laten registreren. Zonder deze registratie kan de gemeente geen rijbewijs afgeven. Zie voor meer informatie de website van de RDW.
 • De houder van een rijbewijs dat is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), inclusief de staten Liechtenstein, Noorwegen en IJsland mag in Nederland zijn rijbewijs maximaal 10 jaar gebruiken mits hij/zij voldoet aan de Nederlandse wetgeving.
 • Rijbewijshouders uit andere landen mogen na vestiging 185 dagen rijden op het oude rijbewijs, daarna moeten ze dit buitenlandse document omwisselen in Nederlands rijbewijs (zie voor lijst met landen het tekstveld: achtergrond).
 • Als u uw rijbewijs niet kunt omwisselen (dat geldt voor rijbewijzen uit de meeste landen buiten de EU), moet u een regulier theorie- en praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Groot rijbewijs (categorieën C, D)

Houders van een groot rijbewijs dienen zich om de 10 jaar medisch te laten keuren door een ARBO arts als voorwaarde voor het krijgen of verlengen van het groot rijbewijs. Wie een groot rijbewijs D wil halen moet minimaal 21 jaar zijn.

Bezitters van een groot rijbewijs die het beroep van chauffeur willen uitoefenen, hebben te maken met de Richtlijn vakbekwaamheid. Dit houdt onder andere in dat chauffeurs die hun vakbekwaamheid (chauffeursdiploma) willen halen, twee praktijktoetsen moeten doen. Deze toetsen komen naast het praktijkexamen. Ook zijn de theorie-examens gewijzigd. Lees op de website van het CBR voor meer informatie.

Puntensysteem bij overtredingen

Beginnende bestuurders verliezen hun rijbewijs bij 2 strafpuntenipv 3. Als een beginnende bestuurder twee maal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Vanaf 1 juni 2011 geldt ook een puntenrijbewijs voor alcoholovertreders. Die krijgen voor elke eerste overtreding één punt en bij een volgende overtreding met een promillage van ten minste 1,3 het volgende punt waarna het rijbewijs automatisch ongeldig wordt.

Wat is de geldigheid van een buitenlands rijbewijs?

Een geldig rijbewijs afgegeven in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, is tot tien jaar na afgifte in Nederland geldig.

Een rijbewijs afgegeven in Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten of ander land dan hierboven genoemd, is geldig tot een half jaar na uw vestiging in Nederland.

In de volgende gevallen is omwisseling van uw buitenlands rijbewijs in een Nederlands rijbewijs mogelijk:

 • U woont in Nederland
 • beschikt over een juiste verblijfstitel, tenzij u een EU of EER onderdaan bent
 • U beschikt over een geldig rijbewijs op moment van aanvraag
 • Het rijbewijs is afgegegen in de volgende landen: Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Jersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Man(eiland), Monaco, Nederlandse Antillen, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.
 • Rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen alleen worden omgewisseld voor de vermelde categoriën:

Andorra, B (personenauto)

Taiwan, B (personenauto)

Israël, B (personenauto)

Japan, IB (personenauto en motorfiets met meer dan 400cc)

Singapore, Class 2 (motorfiets met meer dan 400cc), class 3 (personenauto)

Republiek Korea, B (personenauto)

 • Het is niet mogelijk om een internationaal rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs.

In de overige gevallen moet u theorie- en praktijkexamen afleggen om een Nederlands rijbewijs te krijgen.


Meenemen

Eerste aanvraag

 1. Een recente kleurenpasfoto. Het rijbewijs is voorzien van een chip waarin onder andere de foto wordt opgeslagen. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Laat altijd een goede foto maken bij de vakfotograaf (of in de fotocabine in de publiekshal van het gemeentehuis).
 2. Een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument.


In onderstaande gevallen moet u meenemen:

Normale aanvraag (verlenging)

 1. Hetzelfde als bij de eerste aanvraag.
 2. Het oude rijbewijs.

Aanvraag van rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent

 1. Hetzelfde als bij een normale aanvraag. U moet wel eerst een zogenaamde eigen verklaring bij de gemeente ophalen (let op! Hier zijn kosten aan verbonden). Deze heeft u nodig voor de medische keuring. U kunt deze eigen verklaring ook downloaden met DigiD. Zie hiervoor de website van het CBR.
 2. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis. Zie voor meer informatie over de keuring op de website van het CBR.

Aanvraag van een groot rijbewijs (C of D)

 1. Hetzelfde als de aanvraag voor ouderen vanaf 70 jaar.
 2. U moet wel eerst tegen betaling een zogenaamde eigen verklaring bij de gemeente ophalen. Deze heeft u nodig voor de medische keuring door een ARBO arts.
 3. Na de keuring krijgt u bericht dat u het rijbewijs kunt aanvragen op het gemeentehuis.

Aanvraag rijbewijs bij vermissing

Als uw Nederlandse rijbewijs verloren of gestolen is, kunt u dit voortaan melden bij uw eigen gemeente. U kunt daarvoor een zogeheten verklaring van verlies of diefstal tekenen. U hoeft dus niet meer naar de politie te gaan.De gemeente neemt de melding en de aanvraag - ook als er sprake is van een misdrijf - in behandeling. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Randvoorwaarden

 1. Wilt u bij vermissing wel een nieuw rijbewijs voor de volle geldigheidsduur, dan moet u ook aan de bijhorende voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld een medische keuring, voor degenen voor wie dat geldt). U kunt er voor kiezen het rijbewijs letterlijk te vervangen met de resterende geldigheidsduur. U hoeft zich dan niet opnieuw te laten keuren, indien dat van toepassing is.
 2. Is uw rijbewijs versleten of onleesbaar geworden dan moet u dit document vervangen.

Spoedprocedure

Een spoedprocedure is alleen mogelijk wanneer wij de aanvraag voor 14.00 uur binnen hebben. Het rijbewijs ligt dan de volgende dag vanaf 09.30 uur voor u klaar.


Kosten

Een rijbewijs kost € 38,99
Rijbewijs incusief vermissingskosten € 65,09
De spoedprocedure kost extra € 34,10
Een eigen / geneeskundige verklaring kost € 33,80

Lettergrootte