Grootschalige opwekking van zonne- en windenergie

Hoe maken we samen gebruik van de kracht van zon en wind op het land? Deze zoektocht is vertaald in een Regionale Energie Strategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid. Gemeente Heemstede is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuid en deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. Met maatschappelijke organisaties, inwoners, belanghebbenden, raadsleden en provincie is gekeken waar we hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kunnen opwekken. De energietransitie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappen. Zie Wat is de RES (versie Noord-Holland Zuid).

Zon op daken en grote parkeerterreinen

Voor Heemstede ligt de focus op zon op parkeerterreinen en daken. Deze mogelijkheden kwamen uit bijeenkomsten met betrokkenen en inwoners. Vier  parkeerplaatsen zijn aangewezen als kansrijk voor opwek van zonne-energie en zijn een startpunt om samen met de buurt verder uit te werken. Het gaat om parkeren:

  • achter het gemeentehuis
  • bij Sportpark Groenendaal
  • bij station Heemstede-Aerdenhout
  • bij parkeerplaats HBC 

Daarnaast draagt Heemstede bij door de inzet op zonne-energie op de grote daken en/of dakoppervlakken. Hierbij is er nauwe samenwerking met de zonne-energie-coƶperatie Zon op Heemstede.

Naar het overzicht