Gehandicaptenparkeerplaats

  • U heeft voor 5 jaar een gehandicaptenparkeerkaart
  • Uw loopbeperking wordt beoordeeld door een onafhankelijke arts
  • Uw gemeente bepaalt of u een gehandicaptenparkeerplaats krijgt
  • Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet
Nu aanvraagformulier gpp downloaden (pdf, 139 KB)
Scroll de tabel om meer te zien
Gehandicaptenparkeerplaats Tarief 2021
plaatsen kentekenbord zonder extra wegmarkering € 221,60
plaatsen kentekenbord met extra wegmarkering € 304,00
wijzigen kentekenbord € 75,75
verplaatsen kentekenbord € 151,40