Opvanglocaties

Gemeente Heemstede heeft de taak gekregen Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Voor de regio Kennemerland geldt dat er 3000 bedden gerealiseerd moeten worden, die per gemeente worden verdeeld. Voor Heemstede betekent dit 150 bedden.  

Op de Kerklaan 61 zijn 59 vluchtelingen opgevangen. Ook de Princehof aan de Glipperweg is nu in gebruik genomen als opvanglocatie voor 25 personen.
Naast deze opvanglocaties, hebben we noodwoningen gekocht. Dit zijn: 

  • 8 noodwoningen en een huiskamerunit op het parkeerterrein aan de Kohnstammlaan (bestemd voor Oekraïense vluchtelingen, verwachting is eind augustus/begin september bewoonbaar)
  • 22 noodwoningen en een huiskamerunit op het parkeerterrein aan de Sportparklaan (16 noodwoningen zijn bestemd voor statushouders en 6 noodwoningen voor jongeren)

De noodwoningen aan de Kohnstammlaan zijn naar verwachting eind augustus / begin september klaar om bewoond te worden. Zij zijn allemaal bestemd voor Oekraïense vluchtelingen.

Het Rijk heeft burgemeesters onlangs gevraagd om versneld opvangplekken voor statushouders te realiseren. Dit om de crisissituatie in Ter Apel op te lossen. Voor Heemstede betekent dit huisvesting voor 16 personen. De gemeente heeft de noodwoningen aan de Sportparklaan hiervoor aangewezen. In de overige 6 noodwoningen worden jongeren gehuisvest. De toewijzing van de noodwoningen aan statushouders is mogelijk omdat de opgave voor de opvang van Oekraïners naar beneden is bijgesteld. Op de locaties Kohnstammlaan, Kerklaan 61 en Glipperweg 57 blijven voldoende plekken beschikbaar voor de noodopvang van mensen uit Oekraïne. 

Op 12 juli zijn de burgemeester en de wethouder op de locatie in gesprek gegaan met omwonenden. Ook hebben omwonenden kunnen zien hoe de noodwoningen en de huiskamerunit er van binnen uitzien. De noodwoningen blijven vanaf ingebruikname maximaal 9 maanden staan. Hierdoor zijn de parkeermogelijkheden op beide locaties beperkt. We verwijzen bij de Sportparklaan daarom met borden naar het parkeerterrein van het Oude Slot aan de Ringvaartlaan.

Regionaal loket voor vragen over opvang

Er is ook een regionaal loket geopend dat specifiek bedoeld voor vragen over de opvang. Via dit loket worden vluchtelingen die opvang zoeken genoteerd en doorverwezen naar locaties in de veiligheidsregio Kennemerland waar zij worden opgevangen. Het loket is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via:

 023 5115550 
 oekrainevragen@haarlem.nl