Zorg, onderwijs en werk

Registreren voor toegang tot zorg en onderwijs en werk

Het is belangrijk dat vluchtelingen die in de gastgezinnen geplaatst worden ook beschikken over leefgeld, toegang hebben tot gezondheidszorg en dat kinderen naar school kunnen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten vluchtelingen geregistreerd zijn. U kunt zich registreren bij de gemeente.

Online huisartsenzorg

Het regionale huisartsenspreekuur in het Spaarne Gasthuis is gestopt. Daarom zijn wij voor vluchtelingen in de gemeentelijke opvang gestart met Arene, een organisatie die online huisartsenzorg aanbiedt. De website en app van Arene zijn in het Oekraïens vertaald, zodat vluchtelingen eenvoudig met hun zorgvraag bij Arene terecht kunnen. Arene biedt (beeld)belspreekuren en de mogelijkheid van e-consulten. De organisatie handelt zorgaanvragen af die geen fysieke beoordeling nodig hebben. Als er wel fysieke beoordeling nodig is, zorgt Arene voor het plannen van de afspraak.

Let op: voor Oekraïense mensen die bij gastgezinnen verblijven werkt het anders. Mensen in de particuliere opvang kunnen in principe terecht bij de huisarts van hun gastgezin. Dat is de afspraak die de huisartsenvereniging met de huisartsen in de regio heeft gemaakt. Als dat niet lukt, dan horen wij het graag via oekraine@heemstede.nl.

Tandarts

Kinderen tot 18 jaar zijn, net als in het basispakket, verzekerd voor tandartskosten (excl. orthodontie et cetera). Voor de tandartsenzorg voor volwassen vluchtelingen is op 1 juli een nieuwe regeling in werking getreden: de RMO (Regeling Medische zorg Ontheemden). Deze regeling stelt een bedrag beschikbaar van €250,- per ontheemde voor zorg buiten het basispakket.

Zorgtoeslag

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op toeslagen, waaronder zorgtoeslag. Voorwaarden voor het krijgen van zorgtoeslag zijn het hebben van werk en het hebben van een Nederlandse zorgverzekering. Zorgtoeslag krijgt men niet automatisch, maar door deze online aan te vragen bij de Belastingdienst.

Nieuwe regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Per 1 juli treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

Verzekeringsplicht vervalt vanaf 1 augustus voor werkende ontheemden

Voor ontheemden die gaan werken geldt een verzekeringsplicht zolang zij werken. Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat, zolang zij onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, de verzekeringsplicht vanaf 1 augustus 2022 niet wordt gehandhaafd. Dat betekent dat werkende ontheemden vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zorgverzekeraars beëindigen de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus. Ontheemden ontvangen hierover een brief. Ontheemden krijgen de optie aangeboden om de zorgverzekering te behouden. Dit is echter een onaantrekkelijke keuze, omdat voor de RMO geen zorgpremie of eigen risico hoeft te worden betaald. Ook is het zorgpakket van de RMO ruimer dan het basispakket.

Peuteropvang

De gemeente en de peuteropvang van Casca (Klimappel, Jacobaschool) en Les Petits (Pinkeltje, Beatrixschool) hebben afspraken gemaakt over de plaatsing van peuters uit Oekraïne gedurende 2 dagdelen per week. De kosten worden door de gemeente betaald en rechtstreeks afgerekend met de aanbieders.
Neem voor plaatsing contact op met:

Casca

Les Petits

Kind aanmelden voor onderwijs

Kinderen tussen de 4 en 17 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen worden aangemeld bij een reguliere basisschool in de buurt. Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen terecht bij nieuwkomersonderwijs, daar leren ze o.a. de Nederlandse taal. Dit onderwijs is gratis. Mensen kunnen hun kind zelf bij een school aanmelden

Kleuteronderwijs (4 en 5-jarigen)

Onderstaande Heemsteedse basisscholen hebben aangegeven, ondanks dat de klassen al vol zijn, ruimte vrij te willen maken voor de plaatsing van kleuters (4 en 5-jarigen) uit Oekraïne. Het uitgangspunt daarbij is dat het aantal kleuters verdeeld wordt. De scholen stemmen via de mail onderling af als zij kleuters geplaatst hebben. Deze afspraak geldt tot de zomervakantie.

 • De Evenaar
 • De Icarus
 • De Voorwegschool
 • De Crayenesterschool
 • KC Molenwerf
 • De Ark
 • Nicolaas Beetsschool

Ga naar het overzicht op de CJG-website voor contactinformatie van deze scholen

Overig basis- en vervolgonderwijs

 • Kinderen van 6 tot 12 jaar: aanmelden bij de ITK (Internationale Taalklas): Pr. Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem. Telefoonnummer 023 – 7078260. E-mail itk@twijs.nl
 • Kinderen van 12 tot 17 jaar: aanmelden bij de ISK (Internationale Schakelklas): Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem. Telefoonnummer 06-46227731. E-mail info@ISKHaarlem.nl

Onderwijs-ondersteuning Oekraïense kinderen

Stichting Lowan biedt ondersteuning voor Oekraïense kinderen in Nederland. De stichting ondersteunt kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs

Hulp bij het vinden van werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken. Het UWV in Haarlem biedt hulp bij het vinden van werk.

Vluchtelingen die in Heemstede verblijven, kunnen zich daarvoor melden bij het informatiepunt van de gemeente Haarlem/Zandvoort. Dit bevindt zich in het UWV gebouw aan de Zijlsingel 1 in Haarlem. Daar helpen medewerkers van het Rode Kruis met het doorlopen van de eerste stappen.

Wat is er nodig om te mogen werken

 • burgerservicenummer (bsn)
 • Nederlands woon- of verblijfadres
 • bankrekeningnummer

Adviseurs van het WerkgeversServicepunt (WSP) kijken vervolgens samen met de werkzoekende naar mogelijkheden voor werk. Dit kan meestal zonder afspraak.

Vaak is er een tolk aanwezig voor ondersteuning. Een cv is niet nodig. Dit om de drempel zo laag mogelijk te maken. Het WSP koppelt kandidaten vervolgens aan werkgevers die personeel zoeken.

Bezoekadres: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem

Tijd: melden tussen 09.00 en 16.00 uur

U heeft werk voor Oekraïense vluchtelingen

Heeft u werk voor Oekraïense vluchtelingen, meer informatie over wanneer, hoeveel en onder welke voorwaarden zij mogen werken via Vluchtelingenwerk.