Zorg, onderwijs en werk

Registreren voor toegang tot zorg en onderwijs en werk

Het is belangrijk dat vluchtelingen die in de gastgezinnen geplaatst worden ook beschikken over leefgeld, toegang hebben tot gezondheidszorg en dat kinderen naar school kunnen. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten vluchtelingen geregistreerd zijn. U kunt zich registreren bij de gemeente.

Nieuwe regeling medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne (RMO)

Per 1 juli 2022 trad de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Dit is de manier waarop de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed. Deze regeling kent hetzelfde zorgpakket als het al bestaande pakket voor asielzoekers (RMA). Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem. Omdat de vluchtelingen uit Oekraïne niet op dezelfde manier worden opgevangen als asielzoekers (die via het COA worden opgevangen) was een ander declaratiesysteem noodzakelijk. 

 

Online huisartsenzorg

Voor de gemeentelijke opvang werken we samen met met Arene, een organisatie die online huisartsenzorg aanbiedt. De website en app van Arene zijn in het Oekraïens vertaald, zodat vluchtelingen eenvoudig met hun zorgvraag bij Arene terecht kunnen. Arene biedt (beeld)belspreekuren en de mogelijkheid van e-consulten. De organisatie handelt zorgaanvragen af die geen fysieke beoordeling nodig hebben. Als er wel fysieke beoordeling nodig is, zorgt Arene voor het plannen van de afspraak.

Let op: voor Oekraïense mensen die bij gastgezinnen verblijven werkt het anders. Mensen in de particuliere opvang kunnen in principe terecht bij de huisarts van hun gastgezin. Dat is de afspraak die de huisartsenvereniging met de huisartsen in de regio heeft gemaakt. Als dat niet lukt, dan horen wij het graag via oekraine@heemstede.nl.

Tandarts

Kinderen tot 18 jaar zijn, net als in het basispakket, verzekerd voor tandartskosten (exclusief orthodontie et cetera). Voor de tandartsenzorg voor volwassen vluchtelingen is op 1 juli 2022 een nieuwe regeling in werking getreden: de RMO (Regeling Medische zorg Ontheemden). Deze regeling stelt een bedrag beschikbaar van €250 per vluchteling voor zorg buiten het basispakket. Lees meer over deze regeling

Zorgtoeslag

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland misschien recht op zorgtoeslag. Voorwaarde voor het krijgen van zorgtoeslag is het hebben van een Nederlandse zorgverzekering. Zorgtoeslag moet de Oekrainse vluchteling zelf aanvragen bij de Belastingdienst via MijnToeslagen.

Verzekeringsplicht vervalt vanaf 1 augustus 2022 voor werkende vluchtelingen

Vanwege de vaak kortlopende arbeidscontracten is besloten dat vluchtelingen, zolang ze onder de EU Beschermingsrichtlijn vallen, vanaf 1 augustus 2022 geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Zorgverzekeraars hebben de reeds afgesloten zorgverzekeringen per 1 augustus 2022 beëindigd. Vluchtelingen zijn hierover geïnformeerd.

Peuteropvang

De gemeente en de peuteropvang van Casca (Klimappel, Jacobaschool) en Les Petits (Pinkeltje, Beatrixschool) hebben afspraken gemaakt over de plaatsing van peuters uit Oekraïne gedurende 2 dagdelen per week. De kosten worden door de gemeente betaald en rechtstreeks afgerekend met de aanbieders.
Neem voor plaatsing contact op met:

Casca

Les Petits

Kind aanmelden voor onderwijs

Kinderen tussen de 4 en 17 jaar die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Kinderen van 4 en 5 jaar kunnen worden aangemeld bij een reguliere basisschool in de buurt. Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen terecht bij nieuwkomersonderwijs, daar leren ze o.a. de Nederlandse taal. Dit onderwijs is gratis. Mensen kunnen hun kind zelf bij een school aanmelden

Kleuteronderwijs (4 en 5-jarigen)

Onderstaande Heemsteedse basisscholen hebben aangegeven, ondanks dat de klassen al vol zijn, ruimte vrij te willen maken voor de plaatsing van kleuters (4 en 5-jarigen) uit Oekraïne. Het uitgangspunt daarbij is dat het aantal kleuters verdeeld wordt. De scholen stemmen via de mail onderling af als zij kleuters geplaatst hebben. Deze afspraak geldt tot de zomervakantie.

 • De Evenaar
 • De Icarus
 • De Voorwegschool
 • De Crayenesterschool
 • KC Molenwerf
 • De Ark
 • Nicolaas Beetsschool

Ga naar het overzicht op de CJG-website voor contactinformatie van deze scholen

Overig basis- en vervolgonderwijs

 • Kinderen van 6 tot 12 jaar: aanmelden bij de ITK (Internationale Taalklas): Pr. Beatrixdreef 6, 2033 TX Haarlem. Telefoonnummer 023 – 7078260. E-mail itk@twijs.nl
 • Kinderen van 12 tot 17 jaar: aanmelden bij de ISK (Internationale Schakelklas): Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem. Telefoonnummer 06-46227731. E-mail info@ISKHaarlem.nl

Onderwijs-ondersteuning Oekraïense kinderen

Stichting Lowan biedt ondersteuning voor Oekraïense kinderen in Nederland. De stichting ondersteunt kinderen in het primaire en voortgezet onderwijs

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in Nederland werken.

Wat is er nodig om te mogen werken

 • burgerservicenummer (BSN)
 • Nederlands woon- of verblijfadres
 • bankrekeningnummer

Hulp bij het vinden van werk

Vluchtelingen die in Heemstede verblijven kunnen zich melden bij het UWV in Haarlem. Daar helpen medewerkers van het Rode Kruis met het doorlopen van de eerste stappen. Adviseurs van het WerkgeversServicepunt (WSP) kijken vervolgens samen met de werkzoekende vluchteling naar mogelijkheden voor werk. Dit kan meestal zonder afspraak.Vaak is er een tolk aanwezig voor ondersteuning. Een cv is niet nodig.

 • Bezoekadres: Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem
 • Melden tussen 09.00 en 16.00 uur

U heeft werk voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer op de website van  Vluchtelingenwerk.