Concept regionaal plan opvang asielzoekers

Gemeenten krijgen vanwege de landelijke spreidingswet de wettelijke taak om opvangplaatsen voor asielzoekers te organiseren. De Spreidingswet is nog niet in werking, maar we voorbereiden ons daar samen met de andere gemeenten in de regio wel op voor. In Kennemerland gaat het om 2108 asielzoekers die we een veilige plek willen bieden. Voor Heemstede gaat het dit jaar om ongeveer 108 asielzoekers. Deze en andere uitgangspunten staan in het concept regionaal plan opvang asielzoekers. Het plan is een aanpak om tot de opvang van asielzoekers te komen, waarbij elke gemeente een deel op zich neemt.

Meer weten over het concept regionaal plan opvang asielzoekers?

Mail ons via flexwonen@heemstede.nl