Mogelijke locaties opvang asielzoekers Leidsevaartweg vervallen

De gemeente Heemstede heeft Leidsevaartweg 5-7 en Leidsevaartweg 17-19 als mogelijk geschikte locaties voor de opvang van asielzoekers aangedragen en voorgelegd aan het COA (de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers). Het COA heeft deze vervolgens nader bekeken. Het COA, de eigenaren en de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat huisvesting van asielzoekers op dit moment niet haalbaar is op deze locaties. Hiermee zijn deze locaties komen te vervallen.

Vervolg verkenning locaties

De urgentie is hoog dus zoekt Gemeente Heemstede verder naar mogelijke andere huisvestingsplaatsen voor asielzoekers en amv’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Uitgangspunten hierbij zijn de vastgestelde criteria