Intentieverklaring COA – Gemeente Heemstede

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de gemeente Heemstede hebben een intentieovereenkomst over de huur van de Heemsteedse Dreef 156 afgesloten.

De gemeente verhuurt de Heemsteedse Dreef 156 na oplevering aan het COA voor de opvang van maximaal 16 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv). Dit aantal kan na een periode van 10 maanden worden uitgebreid naar maximaal 20 bewoners, na overleg met omwonenden en met de raad.

Deze overeenkomst loopt van 25 juli 2023 tot en met 1 januari 2024. In deze periode geldt exclusiviteit: de gemeente gaat in deze periode niet in onderhandeling met andere partijen.

Wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt overgegaan tot twee overeenkomsten:

  • De huurvoorwaarden worden vastgelegd in de nog te sluiten huurovereenkomst.
  • De voorwaarden rond onderwijs, leefbaarheid, zorg en omwonendenoverleg worden omschreven in de nog te sluiten bestuursovereenkomst.

Wanneer beide overeenkomsten zijn getekend vervalt de intentieverklaring.