Hout stoken

  • Rijksoverheid biedt toolkit met informatie over wettelijke verplichtingen, handhavingsmogelijkheden en juridische aspecten
  • Milieu Centraal geef tips om op een juiste manier hout te stoken, zodat overlast van rook voor anderen beperkt blijft
  • Overlast houtstook melden bij gemeente
  • Milieuklacht melden via Omgevingsdienst IJmond of politie
Naar de toolkit Rijksoverheid Overlast houtrook melden bij de gemeente Milieuklacht melden