Inspraak

Als inwoner van Heemstede kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen

Belangrijke onderwerpen worden altijd in een commissievergadering besproken. Als u over een geagendeerd onderwerp uw mening wilt geven, dan kunt u bij een commissievergadering inspreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het te behandelen onderwerp aan de commissie duidelijk te maken.

Contact

Wilt gebruik maken van uw spreekrecht, meld dit dan bij de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en is tijdens kantooruren te bereiken via (023) 548 56 46 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.