Inspraak

Als inwoner van Heemstede kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen

Belangrijke onderwerpen worden altijd in een commissievergadering besproken. Als u over een geagendeerd onderwerp uw mening wilt geven, dan kunt u bij een commissievergadering inspreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het te behandelen onderwerp aan de commissie duidelijk te maken.

Kenbaar maken aan de griffier

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meld dit dan vooraf bij de griffier. De griffie (ondersteuning gemeenteraad) is dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren via (023) 548 56 46 of per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.