Politiek en organisatie (wie doet wat)

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente (algemeen bestuur). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Deze moet ervoor zorgen dat de ambities van het bestuur worden vertaald in gemeentelijk beleid en concrete plannen om dit beleid te realiseren.

Lettergrootte