Aanvullende voorschriften parkeren

  • Het ontwerp-bestemmingsplan regelt een eenduidig parkeerbeleid voor de hele gemeente Heemstede.
  • Met dit plan kan de gemeente in alle bestemmingsplannen het onderwerp parkeren toetsen aan de Nota Parkeernormen Heemstede. Het is een juridische reparatie in relatie tot ruimtelijke plannen.
  • Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 3 oktober tot en met 13 november 2019

Het plan inzien

Contact

Emi Suijk
(023) 548 57 53
e.suijk@heemstede.nl

Ronald van der Aar
(023) 548 57 64
r.vanderaar@heemstede.nl