Centrum en omgeving 2e gedeeltelijke herziening

detail kaart
  • Plan heeft betrekking op de percelen Binnenweg 70 t/m 86 met het daarachter gelegen bedrijventerrein, het aangrenzende garageboxencomplex aan de Eikenlaan en het perceel Eikenlaan 41
  • Een gedeeltelijke herziening is nodig omdat het plan niet past in het geldende bestemmingsplan 'Centrum en omgeving' 
  • Vastgesteld in gemeenteraad op 30 november 2017

Het plan inzien

Rectificatie beroepstermijn

Op 13 december 2017 maakten burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad van Heemstede dit bestemmingsplan heeft vastgesteld vanaf 14 december 2017 ter inzage zou liggen. Het bestemmingsplan is echter per 15 december 2017 ter inzage gelegd. De beroepstermijn loopt hiermee tot en met vrijdag 26 januari 2018.

Contact

Ronald van der Aar
tel. (023) 5485 764

Bob ter Haak
tel. (023) 5485 766

Naar het overzicht