Wijzigingsplan Hageveld 1

De eigenaar van het perceel Hageveld 1 wil het bestaande bijgebouw aan de woning vervangen door een nieuw bijgebouw. Daarnaast bestaat de wens om een nieuw vrijstaand bijgebouw te realiseren bij de inrit vanaf de Nijverheidsweg na sloop van een oud vrijstaand bijgebouw.
Vanwege het beschermde karakter van het landgoed zijn de bestaande gebouwen specifiek opgenomen in het bestemmingsplan. Wijziging van de gebouwen is alleen mogelijk binnen de bestaande bouwvlakken. Een wijziging van de bouwvlakken is mogelijk, maar daarvoor moest een wijzigingsprocedure doorlopen worden. Daarvoor is dit wijzigingsplan.

Het vastgestelde plan inzien

Contact

mevrouw E. Suijk
(023) 548 57 53
e.suijk@heemstede.nl