Horeca en terrassen Heemstede

  • Het ontwerp-bestemmingsplan versoepelt de vestigingsmogelijkheden voor horecabedrijven in het centrumgebied van Heemstede (Raadhuisstraat en Binnenweg)
  • Het innemen van terrassen bij horecabedrijven en ondersteunende horeca in winkelgebieden is toegestaan als wordt voldaan aan enkele randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld voldoende doorloopruimte, kwaliteitseisen ten aanzien van uitstraling, detaillering en materiaalkeuze van het terras(meubilair) en (hoogte) terrasafzetting
  • Het bestemmingsplan is vastgesteld op 31 oktober 2019

Contact

Ronald van der Aar
(023) 548 57 64
r.vanderaar@heemstede.nl

Bob ter Haak
tel. (023) 5485 766
b.terhaak@heemstede.nl