Landgoederen en groene gebieden - herziening

Dit bestemmingsplan is nog in procedure

  • dit bestemmingsplan beslaat ongeveer de helft van het oppervlak van de gemeente
  • uitgangspunt is behouden van de bestaande situatie
  • geldt niet voor de zuidstrook van De Hartekamp. Hiervoor komt een apart bestemmingsplan.
  • voor het Manpadslaangebied loopt een apart traject
  • vastgesteld in 2017

Plan inzien

Contact

Ruben Visser
(023) 548 57 58

Gerard Klaassen
(023) 548 57 65

Bob ter Haak
(023) 548 57 66

Naar het overzicht