Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan staat wat op een bepaalde plek mag worden gebouwd of verbouwd, en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.
  • Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen
  • Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting

Procedure

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft hierover meer informatie.

Hebt u plannen om te bouwen of verbouwen? Of hebt u vragen over welke activiteiten zijn toegestaan binnen het bestemmingsplan?

Neem eerst contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht via het online formulier.
In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig