Reggelaan 14

  • Het perceel Reggelaan 14 en 14a 

Actueel

Het perceel staat nu in de verkoop. Op maandag 14 oktober is de eerste kijkdag voor belangstellenden.
Op het terrein staan gele piketpaaltjes om aan te geven wat de perceelgrenzen zijn en waar zich de grenzen van het bouwvlak bevinden.
Het terrein is afgezet met hekken en bebording omdat een gedeelte van de grond op dit moment drijfzand is.

Bestemmingsplan inzien

Contact

Ruben Visser
(023) 548 57 58
r.visser@heemstede.nl

Pim Wagemakers
(023) 548 58 76

Naar het overzicht