Woonwijken noordwest

  • Gebied dat aan de west- en noordzijde begrensd wordt door de gemeentegrenzen van respectievelijk Bloemendaal en Haarlem en aan de oost- en zuidzijde door de Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan, Koediefslaan, Alberdingk Thijmlaan en Brederolaan
  • Vastgesteld in 2009

Het plan inzien

Contact

Pim Wagemakers
(023) 548 58 76
p.wagemakers@heemstede.nl