College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (college van B &W) bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied.

Lees het coalitieakkoord (pdf, 394 KB)