College van B&W

College van BW lopend voor raadhuis

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied.

Lees het coalitieakkoord (pdf, 394 KB)