Annelies van der Have (wethouder HBB)

Wethouder Annelies van der Have

Portefeuille

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, Omgevingswet, duurzaamheid en afval, groen in de wijk, bestuurlijke vernieuwing en participatie

Nevenfuncties

Bestuurlijke en nevenfuncties

  • Bestuurslid collecte KWF Heemstede (onbezoldigd)

Contact met Annelies van der Have