Annelies van der Have (wethouder HBB)

Portefeuille

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, Omgevingswet, duurzaamheid en afval, groen in de wijk, bestuurlijke vernieuwing en participatie

Nevenfuncties

Bestuurlijke en nevenfuncties

  • Bestuurslid collecte KWF Heemstede (onbezoldigd)

Contact met Annelies van der Have