Astrid Nienhuis (burgemeester)

Burgemeester Astrid Nienhuis

Portefeuille

Algemene bestuurszaken en beleidscoördinatie, automatisering, facilitaire zaken, internationale contacten, openbare orde en veiligheid, personeelszaken en organisatie, publiekszaken en communicatie en regionale samenwerking.

Nevenfuncties

Functie gebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK, portefeuillehouder Waterveiligheid
 • Voorzitter veiligheidsdriehoek (burgemeesters, politie, justitie) basisteam Kennemerkust (Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede)
 • Lid Raad van Advies Beter Business
 • Beschermvrouw Koninklijke Roei en Zeilvereniging (KRZV) ‘Het Spaarne’ Heemstede
 • Beschermvrouw woongroep Beschermd Wonen Heemstede
 • Beschermvrouw Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB)
 • Beschermvrouw van Woongroep Overstap
 • Beschermvrouw GSV, Gymnastiek en Sportvereniging Heemstede
 • Lid van Comité van Aanbeveling Stichting de Vrolijke Noot

Overige

 • Voorzitter stichting Landelijk Contact Gemeentelijke Welzijnsbeleid (LCGW), vernieuwing in Sociaal Domein
 • Lid selectiecommissie PS Waterschappen VVD
 • Lid adviescommissie strategische functies binnen Nationale Politie 

Contact met Astrid Nienhuis

Heeft u een vraag aan de burgemeester? Dan kunt u haar op de volgende manieren bereiken: