Heleen Hooij (wethouder VVD)

Heleen Hooij

Portefeuille

Financiƫn, verkeer, vervoer en waterstaat, riolering, openbare ruimte en groen, economische zaken en toerisme bestedingsregie.

Nevenfuncties

Bestuurlijke en nevenfuncties

  • Vice-voorzitter aandeelhouderscommissie Eneco
  • Lid van de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders De Meerlanden

Contact met Heleen Hooij