Nicole Mulder (wethouder GroenLinks)

Portefeuille

Financiƫn, verkeer, openbare ruimte, vervoer en waterstaat (inclusief MRA), Omgevingswet, duurzaamheid en milieu (inclusief energietransitie), economie, natuur, bestuurlijke vernieuwing en participatie

Nevenfuncties

Bestuurlijke en nevenfuncties

  • Ambassadeur Dutch Dream Foundation (onbezoldigd)

Contact met Nicole Mulder