Nicole Mulder (wethouder GroenLinks)

Wethouder Nicole Mulder

Portefeuille

Financiƫn, verkeer, openbare ruimte, vervoer en waterstaat (inclusief MRA), Omgevingswet, duurzaamheid en milieu (inclusief energietransitie), economie, natuur, bestuurlijke vernieuwing en participatie

Nevenfuncties

Bestuurlijke en nevenfuncties

  • Ambassadeur Dutch Dream Foundation (onbezoldigd)

Contact met Nicole Mulder