Sebastiaan Nieuwland (wethouder D66)

Sebastiaan Nieuwland

Portefeuille

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, onderwijs, economische zaken en toerisme relatieregie, sport, recreatie, reiniging, duurzaamheid.

Nevenfuncties

Geen

Contact met Sebastiaan Nieuwland