Sjaak Struijf (wethouder PvdA)

Wethouder Sjaak Struijf

Portefeuille

Sociaal domein, sport en cultuur, onderwijs, duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing en participatie

Nevenfuncties

Bestuurlijke en nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Kinderhuis Zandvoort (onbezoldigd)
  • Jeugdtrainer HBC Voetbal (onbezoldigd)
  • Vertrouwenspersoon HBC Voetbal (onbezoldigd)
  • Vertrouwenspersoon HBC Tennis (onbezoldigd)

Contact met Sjaak Struijf