Vergaderkalender B&W

Het college van B&W vergadert in principe elke dinsdag.
Kijk voor de agenda en openbare besluiten op de vergaderkalender.