Raadscommissies

In de raadscommissies worden besluiten van de raad voorbereid. Er zijn drie commissies. Elke commissie vergadert 1 x per maand.

  • Middelen (financiĆ«n, bestuur, juridische zaken)
  • Ruimte (bouwplannen, verkeer, groen en milieu)
  • Samenleving (Sociaal Domein, onderwijs, cultuur en sport)

Inspreken tijdens de commissievergadering

Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken over alle onderwerpen op de agenda en over andere onderwerpen die met de commissie te maken hebben.

Aanmelden voor inspreken commissievergadering: Stuur een e-mail naar of bel (023) 548 56 46.

Audioverslagen en (achterliggende) vergaderstukken vindt u in de vergaderkalender.

Nu naar de vergaderkalender