Middelen

  • Eveline Stam (VVD), voorzitter
  • Lenny Jagtenberg (HBB), plaatsvervangend voorzitter
  • Tom Smole (tijdelijk voor Peter Keijser) (HBB)
  • Rik de Valk (HBB)
  • Michel Radix (VVD)
  • Rozemarijn Timmer (VVD)
  • Antoine Rocourt (D66)
  • Eric de Zeeuw (GroenLinks)
  • Arianne de Wit-van der Linden (CDA)
  • Romée Pameijer (PvdA)