Middelen

 • Eveline Stam (VVD), voorzitter
 • Lenny Jagtenberg (HBB), plaatsvervangend voorzitter
 • Peter Keyser (HBB)
 • Rik de Valk (HBB)
 • Michel Radix (VVD)
 • Rozemarijn Baan-Timmer (VVD)
 • Sebastiaan Nieuwland (D66)
 • Eric de Zeeuw (GroenLinks)
 • Arianne de Wit-van der Linden (CDA)
 • Romée Pameijer (PvdA)
 • Coline Flentrop (HBB), plaatsvervangend lid