Gladheidsbestrijding

  • Jaarlijks stelt het college van B&W het gladheidsbestrijdingsplan vast
  • Meerlanden voert in opdracht van de gemeente gladheidsbestrijding uit op wegen en fietspaden volgens de in het plan vastgestelde routes
  • Meerlanden plaatst en vult zoutkisten op vastgestelde locaties
  • De gemeente strooit op werkdagen op de vastgestelde handstrooilocaties
  • Meerlanden verstrekt per seizoen per particulier adres 1 gratis zakje strooizout bij de milieustraat
  • Meerlanden meldt strooiacties via Twitter: @meerlanden
Bekijk strooiroutekaart Nu locatie gladheid melden