Straatinterviews

woordwolk kernwaarden Heemstede

In februari 2019 zijn 44 straatinterviews gehouden onder inwoners over hun leefomgeving. Hier komt naar voren dat het groene, gemoedelijke en monumentale karakter van Heemstede vooral behouden moet blijven. Een derde geeft van de inwoners geeft aan tevreden te zijn met Heemstede zoals het nu is.

  • De rust en ruimte wordt gewaardeerd: Heemstede moet niet te vol gebouwd worden. De gemeente moet wel woningen bouwen voor ouderen en starters.
  • De verkeersveiligheid kan beter, het fietsgebruik moeten we bevorderen. Het toeristisch verkeer van en naar de kust moet afgeremd worden en het openbaar vervoer kan beter.
  • Vooral elektrisch rijden behoeft stimulering.  Bevordering van saamhorigheid, buurtactiviteiten en voorlichting over gezondheid en leefklimaat.

Op pagina 18 van de beleidsanalyse Heemstede van A tot Z vindt u het hele verslag. (pdf, 3,53 MB)