Energietransitie

zonnepanelen op dak woning

Hoe besparen we samen energie en gaan we gaan we stap voor stap over op grootschalige duurzame energie en warmte?

Grootschalige duurzame energie opwekken

We zijn in Nederland bezig met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen gaan we van fossiele brandstoffen over naar aardgasvrij en duurzaam wonen en leven. Maatregelen om dit te bereiken staan in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Zo voorkomen we dat de aarde met meer dan twee graden Celcius opwarmt en we overal serieuze problemen krijgen.

De kracht van zon en wind op het land

Om doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Samen maken we gebruik van de kracht van zon en wind op het land. Deze zoektocht naar zon en wind op land is in een Regionale Energie Strategie vastgelegd en noemen we kortweg RES. Het land is hiervoor opgedeeld in 30 energieregio’s. Energietransitie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Daarom bundelen we de krachten en werken we met alle partijen samen. Voor deze energietransitie is duurzame energie nodig, die we in iedere regio grootschalig zelf gaan opwekken met zon en wind.

De RES op film:

Hernieuwbare energie opwekken; wat en waar?

Gemeente Heemstede is onderdeel van de Energieregio Noord-Holland Zuid en deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland. De RES was tot nu toe vooral een technisch onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor energie door wind en zon op land. Samen met de andere gemeenten, waterschap(pen), de provincie en belanghebbenden is onderzocht waar we hoeveel hernieuwbare energie (wind- en zonne-energie) kunnen opwekken.
In de afgelopen maanden is eerst in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn in onze deelregio om hernieuwbare energie op te wekken, wat er al gedaan wordt en wat er nog in de pijplijn zit. Ook onderzoeken we wat de alternatieve bronnen voor aardgas zijn. Deze gegevens vormen de basis voor de Transitievisie Warmte die alle gemeenten uiterlijk eind 2021 moeten hebben opgesteld.

Meepraten in lokale ateliers

Er zijn voor onze regio 3 verschillende scenario’s geschetst voor het opwekken van duurzame energie. Deze scenario’s zijn besproken tijdens lokale RES-ateliers. Het lokale RES-atelier in het gemeentehuis van Heemstede was in januari goed bezocht. Zo’n 55 deelnemers onderzochten tijdens de bijeenkomst de bouwstenen die voor eventuele opwek van hernieuwbare energie kunnen worden ingezet. Zoals zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen. De uitkomsten van deze avond worden samen met wat er is opgehaald bij de buurtgemeenten in Regio IJmond/Zuid-Kennemerland verwerkt tot een concept RES die in later dit jaar wordt verwacht.

Samen naar een aardgasvrije toekomst

Wat kunnen we zélf doen om de CO2 uitstoot te verminderen? Afwachten is niet nodig. Begin bijvoorbeeld nu al met het verbeteren van het energielabel van uw huis door uw woning goed te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Hiervoor kunt u terecht bij Duurzaam Bouwloket.

Naar het overzicht