Energie- en warmtetransitie

zonnepanelen op dak woning

Op allerlei manieren verkent Heemstede de mogelijkheden voor andere vormen van energie en warmte. Om doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben gemeente, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig.

Wat zijn onze doelen

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om samen met inwoners en ondernemers de energietransitie te realiseren. De doelen zijn ambitieus; maar de enige manier voor een leefbare samenleving in de toekomst. We willen in 2030 49% CO2-reductie en 99% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van 1990.

Hoe gaan we dat doen?

Als eerste door energie te besparen. Daar kan iedereen aan bijdragen, bijvoorbeeld door betere isolatie en duurzame apparaten die we slim gebruiken. Daarnaast zet de gemeente zich in om ruimte te maken voor grootschalig opwekken van duurzame energie in de regio. In Heemstede gaan we vooral de parkeerplaatsen benutten om zonne-energie op te wekken. De gemeente zet zich ook in om alternatieve bronnen op te sporen waarmee we onze huizen kunnen verwarmen in plaats van met aardgas. Ook gaan we samenwerken met onze inwoners en ondernemers om bij te dragen aan de vermindering van CO2.

Naar het overzicht