Fietsverbinding Cruquiusweg

In het regionale fietsplan uit 2015 is de (doorgaande) fietsverbinding Cruquiusweg tussen Haarlem, Heemstede en Hoofddorp als knelpunt genoemd. Het doel is om een comfortabele en verkeersveilige doorgaande fietsverbinding te maken over de zuidelijke ventweg van de Cruquiusweg tussen het Wipperplein en Ir. Lelylaan.

Documenten en besluiten

Het definitief ontwerp voor de fietsverbinding is op 18 oktober 2022 vastgesteld door het college van B&W. Bekijk de tekeningen van het definitieve ontwerp

Planning

Op 14 augustus 2023 starten de werkzaamheden in het gedeelte tussen Javalaan en de Ir. Lelylaan. Betrokken aanwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Contact

Afdeling Ruimtelijk Beheer

14023