Fietsverbinding Cruquiusweg

impressie fietsverbinding Cruquiusweg-zuid

Stand van zaken

In het regionale fietsplan uit 2015 is de (doorgaande) fietsverbinding Cruquiusweg tussen Haarlem, Heemstede en Hoofddorp vice versa als knelpunt genoemd. Het doel is om een comfortabele en verkeersveilige doorgaande fietsverbinding te maken over de zuidelijke ventweg van de Cruquiusweg tussen het Wipperplein en Ir. Lelylaan.
Verkeerkundig adviesbureau XTNT heeft een rapport opgesteld over de wijze waarop kan worden omgegaan met de wens voor een betere fietsverbinding op dit traject. Op dit rapport zijn 11 reacties binnengekomen. Met deze bewoners vond in september 2020 een overleg met de gemeente en het adviesbureau XTNT plaats, waar de problemen en mogelijke oplossingen zijn besproken.

Planning

Het rapport is in december door B&W besproken. Op 14 januari 2021 staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie Ruimte. De stap daarna is het opstellen van een definitief ontwerp voor deze fietsverbinding.

Documenten

Contact

Martin Hin
(023) 548 57 69
gemeente@heemstede.nl

Naar het overzicht