Fietsverbinding Leidsevaartweg-Noord

Leidsevaartweg Noord

Stand van zaken

De fietsomstandigheden op de parallelweg aan de Leidsevaartweg-Noord (tussen Haarlem en Zandvoortselaan) zijn door de huidige bestrating van klinkers en door de aanliggende groenstrook met platanen (boomwortels) vaak slecht.
In maart 2018 is een participatieproject met een groep bewoners gestart om tot verbetering van de situatie te komen. De uitkomsten van de deze plannen hebben geleid tot een concept-definitief ontwerp. Dit ontwerp is na bespreking in de commissie Ruimte op 31 maart 2020 vastgesteld. Na de aanbesteding en gunning volgt de uitvoering naar verwachting medio 2021.  

Uitgangspunten ontwerp

Het ontwerp gaat uit van:

  • Het inrichten van het deel voor de woningen tot fietsstraat, waarbij de rijloper wordt uitgevoerd in asfalt met een print (streetprint).
  • Het asfalteren in rood asfalt van het fietspad zuidelijk van de woningen tot aan de Zandvoortselaan.
  • Het (zoveel mogelijk) handhaven van de beplanting in de middenberm.

De totale breedte van de rijbaan zal iets afnemen. Deze ruimte wordt toegevoegd aan de groenstrook van de middenberm. Hierdoor is minder hinder van boomwortels die de  bestrating opdrukken. Dit moet verder voorkomen worden door het aanbrengen van een scheidingsdoek.
In het plan wijzigt het huidige gebruik door (auto)verkeer en (brom)fietsers niet, maar op verzoek van de politie wordt het gebruik door (snor-)fietsers in de tegenrichting ook toegestaan.

Documenten en besluiten

Contact

Martin Hin
(023) 548 57 69
gemeente@heemstede.nl

Naar het overzicht