Haven van Heemstede

haven Heemstede impressie

Ontwikkeling van de haven van Heemstede. Deze ligt tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg en Van den Eijndekade, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal tot en met de Kanaalweg.

Actueel

Op 14 november 2019 heeft de raadscommissie Ruimte het inrichtingsplan voor de haven vastgesteld.

Documenten voorlopig inrichtingsplan

Aanvraag ligplaatsvergunning is nog niet mogelijk

In de haven komen ook ligplaatsen waar met een vergunning een vaartuig mag liggen. De belangstelling hiervoor is zeer groot.
De gemeenteraad gaat nog besluiten over de manier van vergunningverlening voor die plekken.
Wij nemen daarom nu ook geen vergunningaanvragen of andere verzoeken voor een ligplaats in de haven in behandeling. U kunt ook niet op een wachtlijst geplaatst worden.

Meer weten over dit project?

Carlieke te Beest
(023) 548 57 82
haven@heemstede.nl

Naar het overzicht