Haven van Heemstede

haven Heemstede impressie

Gemeente Heemstede is bezig met de uitvoering van het plan om de haven van Heemstede anders te gebruiken en in te richten. De haven ligt tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg en Van den Eijndekade, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal tot en met de Kanaalweg.

Stand van zaken herinrichting

De planning is dat half november 2021 alle werkzaamheden zijn afgerond.

Naar het overzicht