Haven van Heemstede

haven Heemstede impressie

De gemeente wil de haven van Heemstede anders gebruiken en inrichten. De haven ligt tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg en Van den Eijndekade, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal tot en met de Kanaalweg.

Actueel

Na een zorgvuldig proces is een definitief inrichtingsplan tot stand gekomen. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 november 2019. De herinrichting van de haven bestaat onder meer uit de aanleg van steigers en het plaatsen van een sanitaire voorziening. Hiervoor worden momenteel de benodigde vergunningen voorbereid.
Op 20 oktober 2020 heeft het college de gemeenteraad geinformeerd over de stand van zaken via een collegebericht.

Aanvraag ligplaatsvergunning is nog niet mogelijk

In de haven komen ook ligplaatsen waar met een vergunning een vaartuig mag liggen. De belangstelling hiervoor is zeer groot.
De gemeenteraad gaat nog besluiten over de manier van vergunningverlening voor die plekken.
Wij nemen daarom nu ook geen vergunningaanvragen of andere verzoeken voor een ligplaats in de haven in behandeling. U kunt ook niet op een wachtlijst geplaatst worden.

Meer weten over dit project?

Willem Eijk
w.eijk@heemstede.nl 
 

Naar het overzicht