Haven van Heemstede

haven Heemstede impressie

Ontwikkeling van de haven van Heemstede. Deze ligt tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg en Van den Eijndekade, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal tot en met de Kanaalweg.

Actueel

Op 15 februari 2019 heeft het college van B&W een voorlopig inrichtingsplan voor de haven vastgesteld. Het onderwerp staat op de agenda van de raadscommissie Ruimte van 14 maart.
Direct-betrokkenen hebben hierover een brief (pdf, 1.4 MB) ontvangen.

Documenten voorlopig inrichtingsplan

Aanvraag ligplaatsvergunning is nog niet mogelijk

In de haven komen ook ligplaatsen waar met een vergunning een vaartuig mag liggen. De belangstelling hiervoor is zeer groot.
De gemeenteraad gaat nog besluiten over de manier van vergunningverlening voor die plekken.
Wij nemen daarom nu ook geen vergunningaanvragen of andere verzoeken voor een ligplaats in de haven in behandeling. U kunt ook niet op een wachtlijst geplaatst worden.

Meer weten over dit project?

Carlieke te Beest
(023) 548 57 82

Naar het overzicht