Haven van Heemstede

Overzicht Haven

Ontwikkeling van de haven van Heemstede. Deze ligt tussen Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg en Van den Eijndekade, inclusief het aangrenzende deel van het Heemsteeds Kanaal tot en met de Kanaalweg.

Let op: Er is op dit moment geen botenhelling meer aanwezig in Heemstede!  Deze staat gepland voor terugkeer aan de Industrieweg. Een alternatief is de openbare boteninlaatplek aan de Liedeweg bij Haarlemmerliede.

Bestuurlijk voorstel

De raadscommissie Ruimte heeft op 14 december 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het college van B&W

Herinrichtingsplan

 Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

Meer weten?

Carlieke te Beest
(023) 548 57 82

Naar het overzicht