Herinrichting kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan

Ondanks een aantal genomen verkeersmaatregelen in de afgelopen jaren, blijkt het kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan niet veilig genoeg. Samen met aanwonenden en gebruikers hebben we gekeken wat we hier aan kunnen doen. Voor het verbeteren van de inrichting speelt niet alleen veiligheid, maar ook bereikbaarheid en leefbaarheid een rol.

Naar het overzicht