Herinrichting kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan

Ondanks een aantal genomen verkeersmaatregelen in de afgelopen jaren, blijkt het kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan niet veilig genoeg. Samen met aanwonenden en gebruikers hebben we gekeken wat we hier aan kunnen doen. Voor het verbeteren van de inrichting speelt niet alleen veiligheid, maar ook bereikbaarheid en leefbaarheid een rol.
Dit heeft geleid tot een reeks van maatregelen. Deze vindt u terug in de bewonersbrief van 29 november 2019. (zie Documenten). Op dit moment worden de maatregelen technisch uitgewerkt en wordt het werk aanbesteed. Daarna volgt meer informatie over de uitvoeringsplanning.

Naar het overzicht