Actieplan Spelen 2021-2024

Kinderen spelen op schommel

Stand van zaken

Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad het Actieplan Spelen 2021-2024 vastgesteld. Door dit besluit kunnen de komende jaren diverse speel-en/of sportlocaties in Heemstede opnieuw worden ingericht. Een speellocatie is allang niet meer alleen een plek om te spelen, maar ook een plek voor de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarom vragen we omwonenden- jong en oud- bij iedere nieuw in te richten speelplek mee te denken.

Skatebaan enquête

Ben jij dol op skaten? Ga je er graag op uit met je stuntstep of skateboard? Of zou je het wel eens willen proberen? We zijn op zoek naar goede ideeën voor het vernieuwen van de skatebaan op het Sportpark.
Laat je stem horen en breng je ideeën in! Tot 4 juli kun je onze enquête invullen.

Speelplaatsen Provinciënwijk

De speellocaties bij de flats Groenling en Geelgors aan de Overijssellaan/Provinciënlaan worden opnieuw ingericht. De gemeente wil graag weten welke ideeën wijkbewoners hebben over de inrichting van deze speelplekken. Zij konden tot 17 mei een vragenlijst invullen.

De gemeente informeert alle wijkbewoners daarna over de resultaten van de vragenlijst. Op basis daarvan volgen herinrichtingsvoorstellen waarover betrokkenen weer hun mening kunnen geven. Na vaststelling van de definitieve ontwerpen door het college, kunnen de speellocaties opnieuw worden ingericht.

Naar het overzicht