Actieplan Spelen 2021-2024

Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad het Actieplan Spelen 2021-2024 vastgesteld. Door dit besluit kunnen de komende jaren diverse speel-en/of sportlocaties in Heemstede opnieuw worden ingericht. Een speellocatie is allang niet meer alleen een plek om te spelen, maar ook een plek voor de wijk om elkaar te ontmoeten. Daarom vragen we omwonenden- jong en oud- bij iedere nieuw in te richten speelplek mee te denken.

Buiten sporten is belangrijker dan ooit. De technische staat van de huidige skatebaan is verouderd en zorgt voor steeds hogere onderhoudskosten. Jongeren namen het initiatief voor een nieuw skatelandschap en werkten daarin samen met een professioneel bedrijf.

Stand van zaken

  • De werkzaamheden starten vanaf 4 april
  • Begin juni: de skatebaan gereed. Hekwerken worden weggehaald als de skatebaan voldoende uitgehard is om in gebruik genomen te worden
  • Vóór de zomervakantie: feestelijke opening

De gemeente gaat de speellocaties aan de Provinciënlaan bij de flats Geelgors en Groenling opnieuw inrichten. Op basis van een door bewoners ingevulde vragenlijst, zijn voor beide speellocaties 3 ontwerpen gemaakt. Deze ontwerpen zijn aan alle betrokken bewoners voorgelegd. Voor beide plekken bleek een duidelijke favoriet die met enkele aanvullingen aan alle wensen voldoet.

Bekijk de gekozen ontwerpen van:

Stand van zaken

  • De werkzaamheden starten naar verwachting vanaf 18 juli. Eind juli zijn beide speellocaties gereed.

Stuur een mail naar gemeente@heemstede.nl onder vermelding van Speellocatie Provinciënwijk.