Herinrichting Van den Eijndekade

Het wegdek van de Van den Eijndekade (tussen Heemsteedse Dreef en Zwaaihavenbrug) is in een matige toestand. Omdat aanwonenden overlast hebben van trillingen en geluid, is besloten de inrichting van dit weggedeelte aan te passen. In maart 2021 konden aanwonenden hierover hun idee├źn aangeven. Afgesproken is de herinrichting uit te voeren na afronding van het werk in de haven.

Op 30 november 2021 heeft het college van B&W het voorlopig ontwerpvrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurde van 6 december 2021 tot 17 januari 2022. Binnen deze periode konden betrokken schriftelijk reageren. Op donderdag 16 december was er ook een digitale inspraakbijeenkomst over het ontwerp.

Op 19 april 2022 heeft het college het concept definitief plan vastgesteld en voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte.

In de raadscommissie Ruimte van 12 mei 2022 zijn over het plan enkele vragen gesteld die aanleiding gaven tot extra onderzoek. Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing: de groenstroken aan de zijde van de haven zijn iets verlengd. 

Op 27 september 2022heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld. Betrokkenen ontvangen een brief over deze aanpassing.

Martin Hin (projectleider)